Dịch vụ bảo vệ nhà xưởng

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ:

• Giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và tính mạng của cán bộ nhân viên tại nhà xưởng
• Duy trì việc thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà xưởng
• Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy nổ, chập điện, thiên tai, bão lũ, trộm cắp, tẩu tán tài sản…

Danh mục: