Dịch vụ bảo vệ nhà máy

Nhiệm vụ của bảo vệ nhà máy

• Đảm bảo an ninh, an toàn 24/24 cho nhà máy
• Kiểm soát luồng người vào ra nhà máy
• Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ phương tiện vào ra nhà máy
• Giám sát hoạt động xuất nhập hàng hóa
• Phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh trật tự
• Phòng ngừa các rủi ro cháy nổ, tai nạn, trộm cắp
• Xử lý các tình huống khẩn cấp trong nhà máy

Danh mục: