Dịch vụ bảo vệ khu đô thị

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ

• Bảo vệ an toàn và an ninh 24/24 cho cư dân và tài sản trong khu đô thị
• Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và nội quy liên quan
• Thực hiện công tác báo cáo, bàn giao, giao ca hàng ngày
• Xử lý các tình huống an ninh, an toàn phát sinh
• Hỗ trợ cho cư dân khi được yêu cầu

Danh mục: