Dịch vụ bảo vệ nhà riêng, biệt thự

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ:

• Kiểm soát an ninh khu vực cổng nhà
• Tuần tra canh gác kiểm soát vòng ngoài
• Kiểm soát người/phương tiện vào – ra biệt thự
• Xử lý các tình huống an ninh khẩn cấp
• Xử lý sự cố kỹ thuật, an toàn cháy nổ, tai nạn
• Thực hiện sơ cứu, cấp cứu người bị nạn

Danh mục: