Dịch vụ bảo vệ ngày Tết

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ:

• Đảm bảo an ninh và an toàn cho các khu vực và mục tiêu được phân công
• Phòng ngừa các sự cố, xử lý tình huống nguy hiểm đến mục tiêu
• Thực hiện trực gác, báo cáo bằng hình ảnh định kỳ và theo sự việc
• Thực hiện một số việc chủ quản nhờ: Thắp hương giao thừa, chăm sóc thú cưng, vật nuôi, cây cảnh

Danh mục: