Dịch vụ bảo vệ cửa hàng vàng bạc, trang sức, đá quý

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ:

• Giữ an ninh trật tự cho cửa hàng, tuần tra tra an ninh, sự lý các sự cố an ninh
• Chào đón và hướng dẫn khách đến với cửa hàng
• Trông giữ xe, phương tiện cho khách và nhân viên
• Hỗ trợ cho cửa hàng trong những trường hợp khẩn cấp, xử lý tình huống đám cháy, tai nạn hoặc xung đột
• Chịu trách nhiệm về những thiệt hại của cửa hàng, bảo vệ tài sản và môi trường làm việc

Danh mục: