Dịch vụ bảo vệ trông giữ xe

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ:

• Đảm bảo và duy trì an ninh trật tự bãi xe
• Vận hành hệ thống quản lý bãi xe (Iparking).
• Giám sát luồng phương tiện vào – ra bãi xe theo quy định
• Thực hiện việc thu, nộp phí gửi xe theo quy định
• Điều tiết giao thông, đảm bảo thông thoáng, điều hướng xe vào đúng vị trí đã quy định
• Tuần tra phòng ngừa rủi ro cháy nổ bãi xe
• Hỗ trợ chủ phương tiện lấy xe khi cần thiết

Danh mục: