Dịch vụ bảo vệ sự kiện

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ

• Giữ gìn an ninh và trật tự cho sự kiện
• Hướng dẫn khách ra – vào theo quy định của BTC
• Hướng dẫn khách tham gia sự kiện tuân thủ nội quy và quy định của BTC
• Đảm bảo an toàn cho khách và tài sản tại sự kiện
• Điều phối phương tiện đậu đỗ đúng tại nơi quy định
• Phát hiện và xử lý tình huống phát sinh một cách linh hoạt và hiệu quả
• Đảm bảo an ninh phòng cháy chữa cháy và xử lý sự cố

Danh mục: