Dịch vụ bảo vệ phòng tập

Nhiêm vụ của nhân viên bảo vệ phòng tập:

• Đảm bảo an ninh nội bộ
• Bảo vệ tài sản và cơ sở vật chất tại phòng tập
• Giải quyết các tình huống bất thường
• Giám sát và lập báo cáo
• Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng
• Lập biên bản, khống chế đối tượng vi phạm

Danh mục: