Dịch vụ bảo vệ nhà hàng

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ

• Chào đón, hướng dẫn, sắp xếp và trông coi phương tiện cho thực khách
• Đảm bảo an ninh, an toàn chung tại khu vực nhà hàng
• Xử lý những tình huống an ninh phát sinh tại nhà hàng
• Hỗ trợ duy trì các quy định, nội quy tại nhà hàng
• Thực hiện các công việc của bảo vệ ca đêm

Danh mục: