Dịch vụ bảo vệ người nổi tiếng

Nhiệm vụ chung của bảo vệ – vệ sĩ:

• Đảm bảo an toàn cho yếu nhân
• Lập hàng rào, tạo không gian cho yếu nhân
• Ngăn cản mọi sự tiếp cận từ người lạ đến yếu nhân
• Quan sát, phán đoán, nhận định mọi tình huống
• Phối hợp đưa yếu nhân tới vị trí an toàn
• Tạo sự sang trọng cho yếu nhân

Danh mục: