Dịch vụ bảo vệ tòa nhà

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ:

• Bảo vệ tòa nhà chính: phải quan sát tổng quan, xuất hiện khi có yêu cầu, kiểm tra các khu vực nhạy cảm, phối hợp với các bộ phận khác
• Bảo vệ sảnh, lễ tân: phải kiểm soát luồng người vào/ra, tài sản, hành lý của khách, chỉ dẫn thông tin, lập biên bản khi cần
• Bảo vệ trông xe: phải quản lý, sắp xếp, kiểm tra các phương tiện gửi tại bãi đỗ xe, ngăn chặn các hành vi xâm hại, trộm cắp, hỗ trợ khách hàng khi gửi/ lấy xe
• Bảo vệ tuần tra: phải đi tuần tra theo lịch trình, sử dụng máy tuần tra, quan sát, phát hiện, xử lý các sự cố, vụ việc bất thường trong toà nhà

Danh mục: