Dịch vụ bảo vệ khách sạn

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ:

• Trực tại sảnh, giám sát việc ra vào khách sạn, phát hiện và xử lý những đối tượng khả nghi, gây rối
• Tuần tra canh gác khu vực khách sạn, giúp đỡ khách hàng khi cần, đảm bảo an toàn tài sản của khách sạn và khách hàng
• Vận hành, kiểm soát các thiết bị an ninh như camera giám sát, bộ đàm, phát hiện và xử lý các tình huống bất ổn
• Xử lý các tình huống ẩu đả hoặc va chạm của khách hàng, dàn xếp cho hợp lý, giữ được hình ảnh của khách sạn
• Phòng cháy, chữa cháy, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ sinh mạng của nhân viên và khách hàng

Danh mục: