Dịch vụ bảo vệ giám sát từ xa

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ:

• Sử dụng các thiết bị công nghệ như camera, cảm biến, bộ đàm, máy tính, điện thoại để giám sát, báo động, liên lạc và xử lý các tình huống an ninh tại các địa điểm khác nhau mà không cần có mặt trực tiếp
• Phối hợp với các đơn vị bảo vệ khác, cơ quan chức năng, khách hàng để cập nhật thông tin, báo cáo tình hình, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của khách hàng hoặc cấp trên, như kiểm tra, bảo trì, cài đặt, nâng cấp các thiết bị công nghệ, lập kế hoạch, đề xuất giải pháp an ninh

Danh mục: