Dịch vụ bảo vệ cửa hàng

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ:

• Giữ an ninh trật tự cho cửa hàng, phát hiện và xử lý các trường hợp xấu, tuần tra và kiểm tra các điểm an ninh
• Chào đón và hướng dẫn khách đến với cửa hàng
• Trông giữ xe cho khách đến cửa hàng
• Kiểm soát các nhân viên bán hàng, theo dõi tài sản, vật tư, hàng hóa nhập xuất của cửa hàng
• Hỗ trợ cho cửa hàng trong những trường hợp khẩn cấp, xử lý tình huống đám cháy, tai nạn hoặc xung đột
• Chịu trách nhiệm về những thiệt hại của cửa hàng, bảo vệ tài sản và môi trường làm việc

Danh mục: